Að sækja um vinnu

Að mörgu er að hyggja þegar sótt er um starf eða þegar leitað er eftir starfsfólki. Talið er að einungis um 35% starfa séu auglýst opinberlega, þ.e. í dagblöðum og tímaritum. Það er því JobSeekingandans að vera duglegur að ,,finna" þessi störf. Hægt er að fara margar mismunandi leiðir við JobSeeking og ekki nokkur leið að vita hver þeirra kemur til með að ráða úrslitum. Hitt er ljóst að þeim mun fleiri leiðir sem reyndar eru, þeim mun meiri líkur á árangri.

Hér að neðan eru leiðbeiningar til félagsmanna í JobSeeking en einnig til þeirra sem vilja hugsa fram í tímann og skipuleggja starfsferil sinn, í stað þess að láta hendingu að mestu ráða við hvað þeir starfa og hvar.
 
Fyrsta skrefið í JobSeeking vill oft gleymast, en það er sjálfskoðun og gerð ferilsskrár. Til þess að ferilskrá og JobSeekingin öll skili árangri er afar mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga:
 
Við hvað vil ég vinna?
Svarið er ekki einfalt og nauðsynlegt að hafa æskilega starfsferilsþróun í huga meðan svörin eru ígrunduð. Með það í huga má ekki eingöngu leita eftir störfum með ákveðnum titli heldur er nauðsynlegt að horfa á starfsumhverfið í heild og þá möguleika sem störf bjóða. Ekki er síður mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvort eitthvað vanti upp á menntun og/eða starfsreynslu svo sett markmið náist.

Sá sem bíður eftir draumastarfinu getur þurft að bíða lengi!
  Þótt JobSeeking virðist oft flókin þá er hægt að nálgast vinnuveitendur á markvissan hátt og eftir mismunandi leiðum.

Fyrsta skrefið - Undirbúningur

Hverjir eru styrkleikar mínir og veikleikar?

   1. - Hvað vil ég? / Á hverju hef ég áhuga?
   2. - Hvar munu hæfileikar mínir njóta sín? / Hvers konar starf hentar mér?
   3. - Hvert er markmið mitt á vinnumarkaði?

Þegar þessum spurningum hefur verið svarað ætti svarið við tveimur grundvallarspurningum að liggja fyrir:

   1. - Í hvers konar umhverfi mun ég helst dafna og ná árangri?
   2. - Í hvers konar umhverfi vil ég helst starfa?

Annað skrefið - Leiðir fyrirtækja í ráðningarmálum
Oft er talað um innri og ytri ráðningar. Innri ráðningar eru stöðuhækkanir, tilfærsla innan fyrirtækis, auglýsingar innan fyrirtækis, endurráðningar (fyrrverandi starfsmenn ráðnir aftur) og skyldmenna- og/eða vinaráðningar. Við ytri ráðningar eru notaðar ráðningarstofur, ábendingar, óumbeðnar umsóknir, auglýsingar, menntastofnanir (útskriftarnemar ráðnir), verkefnaráðningar og auglýsingar á internetinu.

Hafðu samband við ráðningarskrifstofur og kannaðu hvort einhver áhugaverð störf eru í boði, sérstaklega í þeim geira sem þú hefur áhuga á að vinna í. Skoðaðu heimasíður óskavinnuveitandans og aflaðu þér upplýsinga eftir öllum leiðum t.d. með því að hafa samband við starfsmann hjá fyrirtækinu sem þú þekkir eða kannast við eða spjalla við viðskiptavini fyrirtækisins eða aðra sem þekkja til.

Þriðja skrefið - Umsóknin
Þegar þú hefur áttað þig á sjáfum þér, óskum þínum, hæfileikum og áhugasviðum, þá þarftu að kynna þér leiðir óskafyrirtækjanna í ráðningarmálum. Svo er að sækja um í samræmi við niðurstöðurnar; viðtal hjá starfsmannastjóra, formleg umsókn lögð inn hjá þeim sem þú hefur áhuga á að vinna fyrir og/eða skráning hjá ráðningarstofum.

Mundu
Talið er að einungis 35% allra lausra starfa sé auglýstur í fjölmiðlum. Í hin 65% ráða fyrirtækin beint eða í gegnum ráðningarstofur án auglýsinga.

Samantekt þessi byggir á bókinni Frá umsókn til atvinnu eftir Jón Birgi Guðmundsson