Sjúkrasjóður VM

Afgreiðsla sjúkrasjóðs VM er á skrifstofu félagsins Stórhöfða 25, Reykjavík

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla berist þann 1. næsta mánaðar.
ATH!! Í desember þurfa umsóknir að berast sjóðnum fyrir 15. desember.

Sickfund in Polish 

Sickfund in English 

Verkefni sjóðsins eru að:

  - greiða dagpeninga vegna launataps sjóðfélaga í veikinda- og slysafjarveru - sjá nánar,
  - greiða dagpeninga vegna launataps við umönnun veikra barna eða maka - sjá nánar,
  - greiða dánarbætur vegna andláts sjóðfélaga sjá nánar,
  - greiða útfararstyrk vegna andláts sjóðfélaga sjá nánar,
  - styrkja sjóðfélaga vegna endurhæfingar, forvarna, tækjakaupa o.fl. sjá nánar.

Sjóðsfélagar

Samkvæmt reglugerð Styrktar- og sjúkrasjóðs VM eru sjóðfélagar þeir sem hafa greitt og verið er að greiða fyrir fullnægjandi iðgjöld til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi

Sjóðfélagi sem fer í lögbundið fæðingarorlof eða á atvinnuleysisbætur, heldur á meðan réttindum til styrkja og bóta enda hafi viðkomandi ákveðið að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds.

Sjóðsfélagar á atvinnuleysisbótum

Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur vegna veikinda á hann rétt á bótum sem nema sömu fjárhæð og atvinnuleysisbæturnar numu yfir sama tímabil.

Eldri borgarar og öryrkjar

Þeir sem greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði og hætta störfum vegna aldurs eða örorku eiga rétt til styrkja í 36 mánuði frá síðustu iðgjaldagreiðslu.